Propueste di modifiche dal Statût da Regjon Friûl Vignesie Julie. Il deputât di Guriza Guido Petarin a si a fat promotôr di une propueste di lec costituzionâl par modificâ un articul dal statût regjonâl cun l’intent di miorâ la tutele di dûc i grops linguistics e culturai dal Friûl.

Si met adun il test da propueste di lec.

https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3116.18PDL0146750.pdf